nederland Ruim 30 jaar geleden ben ik begonnen met het verzamelen van schaalmodellen, schaal 1:50, die hoofdzakelijk over mijn werk gaan, de betonmortelindustrie, waar ik het grootste deel van mijn werkzame leven in heb gewerkt.
Maar ook de modellen die gebruikt worden in de bouw en de wegenbouw, zoals kranen, wegenbouwmachines en wegtransport. Modellen die gerelateerd zijn aan beton leveren.
Op deze site laat ik bijna al mijn modellen zien. Modellen die ik koop op de NAMAC-beurs in Houten, andere beurzen, bij de fabrikant, modelwinkels, websites van modelwinkels in het buitenland en via websites zoals eBay.
En ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik een aantal modellen heb gekregen.
Omdat ik geboren en getogen ben in een havenplaats, heeft de haven en de zeevaart ook mijn interesse. Vandaar ook een aantal modellen die gerelateerd zijn aan de overslag van goederen in havens.
Ook heb ik een aantal modellen van de NAMAC, de Nederlandse Algemene Miniatuur Auto Club, een club waar ik jarenlang lid van ben geweest.
En als laatste, een aantal van mijn auto’s. De serie is lang niet compleet, maar het zijn voor mij ook niet de belangrijkste modellen om te verzamelen.
 
engeland More than 30 years ago I started collecting scale models, scale 1:50, which are mainly about my work, the concrete mortar industry, where I have worked most of my working life.
But also the models used in construction and road construction, such as cranes, road construction machines and road transport. Supply models related to concrete.
On this site I show almost all my models. Models that I buy at the NAMAC fair in Houten, other fairs, from the manufacturer, model shops, websites of model shops abroad and from websites such as eBay.
And I'm fortunate that I have received a number of models.
Because I was born and raised in a portcity, the port and shipping have my interest too. Hence a number of models related to the transhipment of goods in ports.
I also have a number of models from the NAMAC, the Dutch General Miniature Auto Club, a club that I have been a member of for years.
And finally, some of my cars. The series is far from complete, but for me they are not the most important models to collect.
 
1:50 modellen betonmortelindustrie
1:50 modellen kranen
1:50 modellen wegenbouw
1:50 modellen wegtransport
1:50 modellen overslag
1:50 modellen NAMAC
 
310
Schaalmodellen
7
Categorieën
52
Types modellen
30+
Jaar verzamelaar